O projektu

Projekt ‘Žene i tehnika – prema rodno uključivom muzeju’ provodi Centar za ženske studije u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla i pridruženim partnerom SKD Prosvjeta. Usmjeren je na promišljanje postojećih muzejskih narativa, koji u svojoj reprezentaciji nisu nužno uključivi, te na zamjenu dominantnih obrazaca onima koji će uzeti u obzir sve društvene skupine. Projektom se nastoji doprinijeti rodno ravnopravnijoj reprezentaciji u muzejima kroz implementiranje novih kustoskih i interpretativnih praksi koje uvažavaju doprinos žena. U fokusu projekta je stalni postav Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

U projekt je uključen_a 41 pripadnik i pripadnica ciljane skupine, one osoba mlađih od 25 godina, inače podzastupljene muzejske publike. Projektne aktivnosti (webinari i online radionice) mlade upoznaju s društveno angažiranim umjetničkim radom te s procesom nastanka muzejskih izložbi i stalnih postava, od početne faze konceptualizacije, sakupljanja materijala i predmeta, pa sve do pisanja tekstova i likovnog oblikovanja. Tematski webinari i online radionice pod vodstvom umjetnica te radnica i radnika u kulturi imaju za cilj potaknuti mlade na promišljanje novih načina kreiranja uključivih muzejskih narativa i prepoznavanje muzeja kao mogućih mjesta društvenih promjena.

Vidi više
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj najave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
crossmenu