KUSTOSKI MODUL
Tea Kantoci

Predložak za uključiv muzej – teorija i praksa

Teorijski webinar s područja muzeologije koji korisnicima_cama prenosi znanja o povijesti muzeja i osnovnim muzejskim pojmovima. Uključuje predstavljanje primjera dobre prakse – muzeja koji provode programe s poticanjem uključivosti ili koji posjeduju zbirke i stalne postave u kojima su zastupljeni predmeti i priče različitih društvenih skupina. Temeljem primjera dobre prakse, korisnici_ce se potiču na promišljanje i pronalaženje odgovora na pitanje „Kakav muzej želimo?“ te izrađuju predložak za uključivi muzej.

Radionice podrobnije upoznaju korisnike_ce sa svim fazama realizacije izložbe, od inicijalne ideje (motivacije ili poriva) do postavljanja izložbe: konceptualizacijom, istraživačkim radom, selekcijom informacija i građe, pisanjem tekstova, te postavljanjem objekata ili ideja u prostorne suodnose. Pritom je poseban naglasak na prezentaciji predmeta i narativa u fizičkom i virtualnom prostoru.

O VODITELJICI:

Tea Kantoci je kustosica i istraživačica koja kroz feminističku optiku promatra muzejske procese i izvedbene prakse. Radi kao stručna suradnica u Centru za ženske studije te producentica u izvedbenim umjetnostima. Magistrirala je muzeologiju i upravljanje baštinom (FFZG), teoriju i kulturu mode (TTF) i novinarstvo (FPZG) u Zagrebu, te se dodatno stručno usavršavala u Španjolskoj, Italiji, Litvi i Rumunjskoj.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj najave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
crossmenu