KUSTOSKI MODUL
Kosjenka Laszlo Klemar
Voditeljica EU projekata i investicija Tehničkog muzeja Nikola Tesla
Video webinara

Tehnički muzej Nikola Tesla – stalni postav i mogućnosti (re)interpretacije

Webinar Kosjenke Laszlo Klemar upoznaje korisnike_ce projekta sa stalnim postavom Tehničkog muzeja Nikola Tesla, njegovom muzeološkom koncepcijom, izloženim predmetima i sadržajem muzejskih informativnih legendi. Kroz primjere stalnih postava muzeja znanosti i tehnike iz svijeta, daje pregled suvremenih muzeoloških praksi te načela i metoda kojima se muzealci služe s ciljem demokratizacije muzejskih postava i programa, uz poseban naglasak na reinterpretacije i intervencije s ciljem postizanja rodno ravnopravnijih izložbenih narativa.

Radionice su usmjerene na konceptualizacije rodno inkluzivnih interpolacija/intervencija u stalni postav Tehničkog muzeja Nikola Tesla, tematski vezanih uz Odjele stalnog postava. Pri osmišljavanju interpolacija/intervencija, korisnici_ce primjenjuju znanja stečena na webinarima kustoskog modula.

O VODITELJICI:

Kosjenka Laszlo Klemar, muzejska pedagoginja, voditeljica EU i investicijskih projekata Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (studij povijesti umjetnosti i etnologije, doktorski studij medievistike). Radila je u Međunarodnom istraživačkom centru za kasnu antiku i srednji vijek pri Sveučilištu u Zagrebu, Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu (Pedagoški odjel) te u umjetničkoj organizaciji Otvoreni likovni pogon. Od 2017. zaposlena je u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Autorica je brojnih muzejskih izložbenih i edukativnih programa te stručnih i znanstvenih radova. U projektu “Žene i tehnika – prema rodno uključivom muzeju” sudjeluje kao koautorica projekta i voditeljica kustoskih praksi ispred projektnog partnera.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj najave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
crossmenu