MODUL PISANJA IZLOŽBENIH TEKSTOVA

Modul pisanja izložbenih tekstova ima za cilj projektne korisnike_ce uputiti u vještinu pisanja kratkih, informativnih tekstova prilagođenih muzejskom/izložbenom kontekstu. Kroz webinar i radionice, korisnici_ce stječu znanje o temeljnim žurnalističkim formama i mogućnostima njihove primjene pri izradi izložbenih legendi.

POLAZNICE_I: Aurora Rakić, Helena Valentinčić, Justina Javoran, Karla Rašić, Marija Tominac, Martina Jezidžić, Martina Matić, Nikolina Fajt, Veronika Vrgoč

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj najave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
crossmenu