POVIJESNO-TEORIJSKI MODUL

Povijesno-teorijski modul pruža historiografski pregled istaknutih znanstvenica i ostalih žena koje su doprinijele razvoju znanosti i tehnologije, ali i društveni kontekst ulaska žena u javnu sferu/područje rada. Poseban je naglasak na industrijskim radnicama, odnosno na utjecaju industrijalizacije na procese emancipacije žena u društveno-političkom kontekstu.

POLAZNICE_I: Aurora Rakić, Helena Valentinčić, Ivona Filipić, Josipa Mihaljević, Justina Javoran, Lana Zajec, Leda Hergešić, Leona Godinić, Lidija Balog, Marija Hlupić Brkić, Marija Horvat, Marta Peričić, Nika Tinodi, Nikolina Aleksić, Tonka Juras

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj najave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
crossmenu