POVIJESNO-TEORIJSKI MODUL
Ana Rajković Pejić

Uloga i položaj žena – društvo, znanost i tehnika

Webinar povjesničarke Ane Rajković Pejić korisnicima_cama daje važan povijesni i društveno-politički kontekst ulaska žena u javnu sferu, prenosi znanja i spoznaje o društvenom položaju i percepciji žena u širem povijesnom periodu od početka 19. stoljeća naovamo, analizira dihotomiju privatne i javne sfere u pogledu rodno utemeljene podjele poslova na ženske i muške, kao i zakonodavni položaj žena te djelovanja žena s ciljem dokidanja patrijarhalnih obrazaca, s posebnim naglaskom na borbe žena u radničkom/industrijskom kontekstu. U radionicama korisnici_ce primjenjuju stečena znanja kreirajući kratke fiktivne priče, imaginarne narative o uvjetima te načinu rada radnica, temeljene na arhivskim izvorima vezanim uz tvornicu Đuro Đaković.

O VODITELJICI:

Ana Rajković Pejić diplomirala je povijest i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Nakon završenog studija, radila je kao profesorica u nekoliko slavonskobrodskih osnovnih i srednjih škola. Godine 2020. doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uže znanstveno područje interesa joj je socijalna i rodna povijest između dva svjetska rata. Redovito objavljuje u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Održala je brojna javna predavanja na različitim manifestacijama. Od 2019. godine radi na Hrvatskom institutu za povijest – Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj najave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
crossmenu