POVIJESNO-TEORIJSKI MODUL
Dragana Modrić

Žene i industrijski rad

Webinar Dragane Modrić usmjeren je na analizu emancipacijskih procesa potaknutih zapošljavanjem većeg broja žena u industrijskim pogonima u Hrvatskoj tijekom socijalističkog perioda. Analiza se temelji na studiji slučaja nekoliko dalmatinskih tvornica, s naglaskom na tvornicu Dalmatinka Sinj. Otvaranjem niza pitanja poput „Što je s nasljeđem žena radnica danas?“ i „Koliko su emancipacijski procesi koje vežemo uz industrijski rad vidljivi unutar dominantnih narativa sjećanja i jesu li na primjeren način prezentirani u muzejskim postavima?“, webinar potiče korisnike_ce na kritičko promišljanje procesa „nastanka“ baštine i kreiranja dominantnog baštinskog diskursa. Radionice su usmjerene na kreiranje narativa temeljem osobnih priča i predmeta radnica.

O VODITELJICI:

Dragana Modrićje doktorandica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje kao vanjska suradnica-asistentica predaje na Odsjeku za povijest umjetnosti. Bogato iskustvo rada u kulturi stekla je kao voditeljica Galerije Sikirica, gdje radi proteklih deset godina. Kao kustosica organizirala je niz izložbi te pokrenula istraživačko-participativni program u sklopu kojeg istražuje fenomene od interesa za lokalnu zajednicu (ženska lokalna povijest, industrijska baština i kultura sjećanja). Teme njezina interesa su: povezivanje i primjena koncepata iz područja teorije filozofije politike u polje umjetnosti, materijalni i nematerijalni aspekti industrijske baštine socijalizma, politike sjećanja industrijskih radnika i modeli reprezentacije industrijske baštine socijalizma u umjetnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj najave isključiva je odgovornost Centra za ženske studije.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
crossmenu